Τηλεφωνικό κέντρο: 210 4816595

ΑΔΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (ΑΜΚ)

Μετά την αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου που αφορά τη νομιμότητα των ακινήτων, 

με τη θέσπιση της Βεβαίωσης Μηχανικού για κάθε μεταβίβαση (ακόμα και για ενοικίαση), οποιαδήποτε διαφοροποίηση στην κατασκευή επιβάλλεται να καλύπτεται από νόμιμη Οικοδομική Άδεια. Με την ταυτότητα του κτηρίου να έχει ήδη θεσμοθετηθεί όλο το ιστορικό του ακινήτου θα περιλαμβάνεται σε ηλεκτρονικό φάκελο στοιχείων.

Στο παραπάνω άκαμπτο πλαίσιο η έκδοση Άδειας Μικρής Κλίμακας είναι επιβεβλημένη για τροποποιήσεις και εργασίες πέραν των αρχικών Οικοδομικών Αδειών και των Ρυθμίσεων Αυθαιρέτων.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (ΑΜΚ)

Η ΑΜΚ είναι νόμιμη Οικοδομική Άδεια που απαιτείται για απλές εργασίες όπως ορίζονται από την νομοθεσία. Εκδίδεται άμεσα από τις Υπηρεσίες Δόμησης (πολεοδομίες) και ο χρόνος εκπόνησης τους είναι συνήθως σύντομος.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΚΔΩΣΩ ΑΔΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Η ΑΜΚ επιβάλλεται για τις εργασίες που ορίζονται από τη νομοθεσία και σε περίπτωση μη έκδοσης το ακίνητο καθίσταται ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ και πρακτικά μη αξιοποιήσιμο ακόμα και στην περίπτωση που στο παρελθόν είχαν ρυθμιστεί αυθαίρετες κατασκευές. Σε περίπτωση που δεν εκδοθεί ΑΜΚ και κατά την εκτέλεση εργασιών γίνει καταγγελία ο ιδιοκτήτης θα βρεθεί αντιμέτωπος με υπέρογκα πολεοδομικά πρόστιμα καθώς και άλλες ασφαλιστικές και διοικητικές κυρώσεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  • Ο ιδιοκτήτης απευθύνεται σε μηχανικό που αναλαμβάνει την έκδοση της ΑΜΚ.
  • Συγκεντρώνονται τα απαραίτητα νόμιμα έγγραφα που θα απαιτηθούν για τον έλεγχο και την έγκριση της Υπηρεσίας Δόμησης (πολεοδομίας).
  • Υποβάλλονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με τις τεχνικές εκθέσεις και τα σχέδια που απαιτούνται κατά περίπτωση στην Υπηρεσία Δόμησης.
  • Εκδίδεται άμεσα η Άδεια Μικρής Κλίμακας.

Δείτε ακόμα: