Τηλεφωνικό κέντρο: 210 4816595

ΝΟΜΟΣ 4178/2013 ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ Ν.4178/2013 ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ pdf32

{tab=Νομολογία}

Νόμος Ν.4014/2011 Περί Αυθαιρέτων

 pdf32

Αποφάσεις Διαδικασίας Ηλεκτρονικής Υποβολής και Διαδικασίας Είσπραξης και Απόδοσης του Παραβόλου (ΦΕΚ 2167 Β/27.09.2011)

pdf32

Δελτίο Τύπου σχετικά με τις αμοιβές μηχανικών και τη μεταβίβαση αδόμητων οικοπέδων και γηπέδων (05.10.2011)

url-icon32

Εγκύκλιος 13/2011 Διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή του Ν.4014/2011 (13.10.2011)

url-icon32

Έγγραφο σχετικά με "Τοπογραφικά διαγράμματα της παρ. 15, άρθρου 49, του Ν.4030/11" (09.12.2011)

pdf32

Παράταση των προθεσμιών του Ν.4014/11, καθώς και η δυνατότητα τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων επί αυθαιρέτων κτισμάτων (άρθρο 4, ΦΕΚ 268Α΄ 2011)

pdf32

Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών της παρ. 17 του άρθρου 24 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α΄), όπως ισχύει. (ΦΕΚ 43Β΄/2012)

pdf32

Εγκύκλιος 1/2012 : Ν.4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 249/Αʼ) και διευκρινίσεις στο ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209Αʼ) Ν.4042/12 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

pdf32

{tab=Ερωτο-απαντήσεις}

Μέρος α' 29.09.2011

 pdf32          Μέρος δ' 04.11.2011   pdf32            Μέρος ζ' 18.11.2011 pdf32

Μέρος β' 20.10.2011

pdf32 Μέρος ε' 04.11.2011  pdf32 Μέρος η΄ 23.11.2011 pdf32

Μέρος γ' 26.10.2011

 pdf32 Μέρος στ' 04.11.2011  pdf32 Μέρος θ΄ 04.12.2011 pdf32

{tab=Υποδείγματα για τον Πολίτη}

Υπεύθυνη Δήλωση Εξουσιοδότησης Μηχανικού pdf32
Φύλλο Καταγραφής και Υπολογισμού Προστίμου pdf32

{/tabs}