Τηλεφωνικό κέντρο: 210 4816595

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

bebaiwseisΗ έννοια της βεβαίωσης μηχανικού με το Ν.4178/2013 προβλέπει ότι σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματος δικαιώματος σε ακίνητο, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού, με τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα, ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές.

Τα μέλη της Διέλιξης δύνανται να παράσχουν κάθε είδους τέτοια βεβαίωση που πρέπει να συνοδεύει εφεξής κάθε ακίνητο, η οποία  θα πιστοποιεί τη νομιμότητά του.