Τηλεφωνικό κέντρο: 210 4816595

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Η Διέλιξις αναλαμβάνει την υλοποίηση Τεχνικών Έργων, συντάσσοντας μελέτες εφαρμογής, αναλυτικούς προϋπολογισμούς, ακριβή χρονοδιαγράμματα και προχωρά στην Επί Τόπου Επίβλεψη ώστε το έργο να παραδοθεί προς χρήση.

xronodiagrammataΤο κόστος κατασκευής και ο χρόνος εκτέλεσης ενός Έργου αποτελούν καίριους παράγοντες για την επιτυχή διεκπεραίωσή του. Η Διέλιξις αντιλαμβανόμενη τη σημασία της σχέσεως χρόνου – κόστους επιτυγχάνει να συντάσσει και αν απαιτηθεί να εφαρμόζει πιστά τους συντεταγμένους προϋπολογισμούς και χρονοδιαγράμματα.

epiblepshΗ επίβλεψη και η κατασκευή ενός Τεχνικού Έργου είναι πολυσύνθετη διαδικασία, η οποία απαιτεί ειδικές δεξιότητες και γνώσεις. Οι Μηχανικοί της Διέλιξης, παρακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις, όντας ενημερωμένοι για τις συνθήκες της αγοράς και, τέλος, στηριζόμενοι στην επιστημονική επάρκεια και εμπειρία τους, μπορούν ν' ανταποκριθούν στις απαιτήσεις κάθε Έργου.