Τηλεφωνικό κέντρο: 210 4816595

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

adeies

Η Οικοδομική Άδεια είναι η απαραίτητη διαδικασία δόμησης νόμιμου χώρου. Αποτελείται από ένα πλέγμα επιμέρους μελετών (αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογική κλπ.), οι οποίες συντάσσονται σύμφωνα με τις κείμενες γενικές και ειδικές Πολεοδομικές Διατάξεις και Κανονισμούς.