Τηλεφωνικό κέντρο: 210 4816595

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (Π.Ε.Α.)

peaΕνεργειακό Πιστοποιητικό. Τι είναι;

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό ή αλλιώς Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι ένα έγγραφο που καταγράφει την ενεργειακή κατανάλωση κτηρίων ή τμημάτων τους. Εκδίδεται από Ενεργειακούς Επιθεωρητές (ειδικά εκπαιδευμένοι Μηχανικοί), μετά από διενέργεια επί τόπου αυτοψίας,.

Μέσω του Π.Ε.Α. το ακίνητο κατατάσσεται σε μια από τις Ενεργειακές Κατηγορίες που έχουν προκαθοριστεί από το Υ.ΠΕ.Κ.Α., ενώ παράλληλα γίνονται συστάσεις για την ενεργειακή του αναβάθμιση με στόχο την εξοικονόμηση της καταναλισκόμενης ενέργειάς του.

Χρειάζεστε Ενεργειακό Πιστοποιητικό (Π.Ε.Α);

Επικοινωνηστε εδω

Πότε απαιτείται η έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού (Π.Ε.Α.);

 • Η έκδοση Π.Ε.Α. είναι απαραίτητη για πώληση ή ενοικίαση ακινήτων άνω των 50 τ.μ.
 • Το Π.Ε.Α. έχει ισχύ 10 έτη και αποτελεί στοιχείο της ταυτότητας του ακινήτου.

Δεν απαιτείται η έκδοση Π.Ε.Α. για κτήρια με χρήσεις: βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατηρίων υγρών καυσίμων.

Δεν είστε σίγουρος οτι χρειάζεστε Ενεργειακό Πιστοποιητικό (Π.Ε.Α);

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΕΔΩ

Γιατί να επιλέξω τη Διέλιξη για Έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού (Π.Ε.Α.);

 • Εκδίδουμε τα Π.Ε.Α. στις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς.
 • Η έκδοση πραγματοποιείται ακόμη και εντός 24 ωρών.
 • Το Π.Ε.Α. παραδίδεται στο χώρο του πελάτη χωρίς επιπλέον χρέωση για τη διευκόλυνση του ιδιοκτήτη του ακινήτου,
 • Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές της Διέλιξης έχουν επιλεγεί για ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτήρια όλων των χρήσεων, συνολικής επιφάνειας άνω των 30.000 τ.μ. έως σήμερα, γεγονός που πιστοποιεί την εμπειρία μας.
Για έκδοση Π.Ε.Α. από τη Διέλιξη

Επικοινωνηστε εδω

 • Διαδικασία Έκδοσης

  • Επικοινωνία με τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και ανάθεση της Ενεργειακής Επιθεώρησης.
  • Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής ενημερώνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή για τα αναγκαία στοιχεία που απαιτούνται για τη διενέργεια της επιθεώρησης (π.χ. αρχιτεκτονικά σχέδια του κτηρίου, συμβολαιογραφικό τίτλο κ.λπ.).
  • Ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής εξασφαλίζει τη δυνατότητα πρόσβασης στους εσωτερικούς ιδιόκτητους και κοινόχρηστους χώρους για την επιθεώρησή τους.
  • Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής μετά την αυτοψία και τους απαραίτητους υπολογισμούς, εκδίδει ηλεκτρονικά (μέσω Υ.ΠΕ.Κ.Α.) το Π.Ε.Α. με μοναδικούς αριθμούς Πρωτοκόλλου και Ασφαλείας και παραδίδει σφραγισμένο αντίγραφο στον ιδιοκτήτη.

  Για Περισσότερες Πληροφορίες σχετικά με τη Διαδικασία  Επικοινωνηστε εδω

 • Δικαιολογητικά

  1. Πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.).
  2. Απλό φωτοαντίγραφο Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.) ή φωτοαντίγραφο της δήλωσης υπαγωγής στο Κτηματολόγιο.
  3. Απλό φωτοαντίγραφο ενός συμβολαιογραφικού τίτλου του ακινήτου.
  4. Απλό φωτοαντίγραφο αρχιτεκτονικού σχεδίου κάτοψης (αν υπάρχει)
  5. Απλό φωτοαντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος (αν υπάρχει)
  6. Φύλλο συντήρησης λέβητα (αν υπάρχει)

  Για Περισσότερες Πληροφορίες σχετικά με τα Δικαιολογητικά  Επικοινωνηστε εδω

 • Κόστος

  Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι ελάχιστες αμοιβές που είχαν προκαθοριστεί από το Υπουργείο έχουν καταργηθεί και, επομένως, η αμοιβή για την έκδοση Π.Ε.Α. είναι προϊόν ελεύθερης διαπραγμάτευσης.

  Στη Διέλιξη προσπαθούμε να έχουμε πάντα τις καλύτερες τιμές σεβόμενοι την παρούσα Οικονομική Κατάσταση.

  Για Προσφορά Π.Ε.Α   Επικοινωνηστε Εδω

 • Ενεργειακοί Επιθεωρητές. Ποιοί είναι

  Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής είναι ο Μηχανικός που έχει το δικαίωμα διενέργειας Ενεργειακής Επιθεώρησης, έχει πιστοποιηθεί από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. και έχει ενταχθεί στο ειδικό Μητρώο του Υπουργείου, λαμβάνοντας την απαιτούμενη Άδεια. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου έρχεται σε επαφή με τον Ενεργειακό Επιθεωρητή, ο οποίος κατόπιν της επιτόπου αυτοψίας και μέτρησης εκδίδει το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.).

  Επικοινωνήστε με τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές της Διέλιξης   Πατωντας Εδω