Τηλεφωνικό κέντρο: 210 4816595

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης \| Dielixis
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ν.4014/11 ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ν.4014/11 ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

sofitaΠΡΟΣΟΧΗ: «εξαιρέσεις από κατεδάφιση» που εντάχθηκαν σε παλαιότερους νόμους περί αυθαιρέτων (Ν.4178/13, Ν.4014/11, 3843/09 και 3775/09) μπορούν να επανενταχθούν στον Ν.4495/17. Σε αυτή την περίπτωση το πρόστιμο επανυπολογίζεται και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι χαμηλότερο λόγω των ευνοϊκότερων συντελεστών που ορίζονται στον νέο νόμο. Χρήματα που έχουν καταβληθεί συμψηφίζονται. Επιπλέον παρέχεται νομιμοποίηση και όχι ρύθμιση για 30 χρόνια για κατασκευές προ του 1983 αλλά και μεταγενέστερες εφόσον δεν ξεπερνούν τα όρια που τίθενται από τον νέο νόμο

Επανενταχθείτε στον Ν.4495/17 και νομιμοποιείστε το ακίνητο σας
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΕΔΩ

Λόγω της μεγάλης περιπτωσιολογίας ερμηνειών του 4495/17, απαιτείται η ενδεδειγμένη κάθε φορά επιλογή που προϋποθέτει τη βαθιά γνώση των νόμων, ώστε το ακίνητό σας να ρυθμιστεί απολύτως σύννομα, με σημαντικό όφελος.

 

Επανενταχθείτε στο Ν.4495/17 και επωφεληθείτε από το χαμηλότερο κόστος νομιμοποίησης
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

5stepsΤα 5 βήματα της Διαδικασίας Ένταξης στη Ρύθμιση Αυθαιρέτων

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα 5 βασικά βήματα της διαδικασίας ένταξης στη ρύθμιση αυθαιρέτων...

  1. Ο πολίτης απευθύνεται σε μηχανικό που έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ. Ο μηχανικός πραγματοποιεί αυτοψία, συλλέγει τα στοιχεία που απαιτούνται για την συμπλήρωση της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση και υπολογίζει το «προσωρινό πρόστιμο».
  2. Ο μηχανικός συμπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση και το σύστημα εκδίδει έναν «μοναδικό αριθμό» για το αυθαίρετο, εντολή για πληρωμή του κατάλληλου «τέλους υπαγωγής» στη ρύθμιση (παραβόλου), καθώς και το ύψος των πληρωμών σε σχέση με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεγεί.
  3. Το τέλος καταβάλλεται από τον πολίτη (και ηλεκτρονικά μέσω web banking) σε Τραπεζικό ίδρυμα της επιλογής του. Η πληρωμή πιστοποιείται αυτόματα και ενεργοποιείται η διαδικασία ένταξης. Ακολουθούν οι πληρωμές των δόσεων για τις οποίες ενημερώνεται αυτόματα το σύστημα. Στον πολίτη δίνεται κωδικός που θα του επιτρέπει την ενημέρωσή του για την καταχώρηση των δόσεων και το οφειλόμενο υπόλοιπο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
  4. Συγκεντρώνονται ή συντάσσονται τα απαιτούμενα σχέδια και άλλα στοιχεία. Βάσει αυτών γίνεται ο υπολογισμός του «τελικού προστίμου» και ο επαναπροσδιορισμός του ποσού των δόσεων από το σύστημα.
  5. Ο μηχανικός υποβάλλει το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων και σχεδίων στο σύστημα ηλεκτρονικά. Με τη διαπίστωση της πληρότητας αυτών, εκδίδεται αυτόματα «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ». Πρόκειται για τυποποιημένο έντυπο στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ενταγμένου στη ρύθμιση αυθαιρέτου. Η βεβαίωση είναι απαραίτητη για τη μεταβίβαση του αυθαιρέτου

Αναλαμβάνουμε για σας την πλήρη διαδικασία Νομιμοποίησης αυθαιρέτων.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΕΔΩ

Αν ο πολίτης θελήσει την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας και έκδοση της βεβαίωσης, τότε στο ενδιάμεσο διάστημα μέχρις ότου το σύστημα ετοιμαστεί για την ηλεκτρονική υποβολή μελετών και λοιπών στοιχείων, η πληρότητα θα βεβαιώνεται με ηλεκτρονική δήλωση του μηχανικού «...ότι έχει στη διάθεση του όλες τις μελέτες και λοιπά στοιχεία, με υποχρέωση να τα υποβάλλει ηλεκτρονικά, εφ' όσον το σύστημα δέχεται πλέον ηλεκτρονικά αρχεία δικαιολογητικών και μελετών...»

Ακολουθούν δειγματοληπτικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες πολεοδομίες με επιλογή που θα προκύψει από ηλεκτρονική κλήρωση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο. Όλη η ηλεκτρονική επικοινωνία γίνεται σε συνθήκες υψηλής κρυπτογράφησης με προστασία των δεδομένων είτε από ανάγνωση είτε από αλλοίωσή τους.

authaireta02

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
ΜΠΟΡΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΜΕΧΡΙ 15/10
Αυθαίρετα «κατηγορίας 5» θα κατεδαφιστούν μετά την επιβολή προστίμων.
Αυθαίρετα λοιπών κατηγοριών 1-4 θα καταβάλλουν 20% μεγαλύτερα πρόστιμα.

Ενταχθείτε μέχρι 15/10 στο παλιό καθεστώς εκμεταλλευόμενοι την άτυπη παράταση που έχει δοθεί.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΕΔΩ

N.4495/17 Περί Ρύθμισης Αυθαιρέτων. Τι είναι;

O νόμος Ν.4495/17 ο οποίος αντικατέστησε τον Ν.4178/13 νομιμοποιεί ή ρυθμίζει για 30 έτη τυχόν αυθαιρεσίες που υπάρχουν στην ιδιοκτησία σας.

Με τον Ν.4495/17 απαγορεύεται κάθε δικαιοπραξία (πώληση, γονική παροχή κ.λπ.) ακόμα και ενοικίαση επί ακινήτου στο οποίο υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης.

Εισάγεται έτσι, ως απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε μεταβίβαση, η έκδοση Βεβαίωσης Μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών.

Ενταχθείτε στο Ν.4495/17  και μειώστε το κόστος ρύθμισης παλαιότερων προστίμων.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Ποιοί υπάγονται στον Ν. 4495/17;

Στη ρύθμιση του Ν.4495/17 μπορούν να υπαχθούν ακίνητα με αυθαίρετες κατάσκευες η αυθαίρετες αλλαγές χρήσης καθώς και περιπτώσεις που έχουν ενταχθεί σε παλαιότερους νόμους ρύθμισης (Ν.4178/13, Ν.4014/11, Ν3843/09).

Δεδομένου ότι κατά το στάδιο της κατασκευής τα ακίνητα συνήθως διαφοροποιούνται από τα εγκεκριμένα Πολεοδομικά Σχέδια, επιβάλλεται ο Πολεοδομικός έλεγχος των κτισμάτων από Μηχανικό για την πιστοποίηση της νομιμότητάς τους.

Η τυχόν ύπαρξη αυθαιρεσιών πρέπει να δηλωθεί στον Ν.4495/17 ώστε να επέλθει νομιμοποίηση του αυθαιρέτου ή ρύθμιση για 30 έτη (περιπτώσεις ιδιαίτερα εκτεταμένων αυθαιρεσιών).

Υπαχθείτε στο Ν.4495/17, συμψηφίστε πρόστιμα που έχουν υπολογιστεί με τους παλαιότερους νόμους και μειώστε το κόστος των προστίμων.

Με τον Ν.4495/17 νομιμοποιείστε τις αυθαίρετες κατασκευές σας σε πολύ ευνοϊκότερες τιμές σε σχέση με τους προηγούμενους νόμους αυθαιρέτων και τον νόμο περί ημιυπαιθρίων (Ν. 3843/09)

Γιατί να επιλέξω τη Διέλιξις;

Οι Μηχανικοί της Διέλιξης εγγυώνται, λόγω της μεγάλης τους εμπειρίας σε Πολεοδομικά θέματα, την απολύτως σύννομη ρύθμιση του ακινήτου σας στις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς.

Τονίζεται εδώ ότι αν η ένταξη στον Ν.4495/17 γίνει με λανθασμένο (ή μη σύννομο) τρόπο, καθίσταται άκυρη, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εκδοθεί Βεβαίωση Μηχανικού περί νομιμότητας στο μέλλον.

Διαδικασία

  • Ο Πολεοδομικός Έλεγχος του ακινήτου σας και ένας αρχικός υπολογισμός του προστίμου, παρέχεται από τους Μηχανικούς της Διέλιξης κατόπιν επίσκεψης στο γραφείο μας χωρίς χρέωση.
  • Γίνεται αυτοψία στο ακίνητό σας, ακριβής αποτύπωση και τελικός υπολογισμός του προστίμου.
  • Ένταξή σας στον Ν.4495/17, ολοκλήρωση της διαδικασίας από τον Μηχανικό και, τέλος, έκδοση Βεβαίωσης Μηχανικού περί νομιμότητας του ακινήτου σας.

Δείτε αναλυτικά τα βήματα της διαδικασίας

Ενταχθείτε στο Ν.4495/17 και μειώστε το κόστος ρύθμισης παλαιότερων προστίμων.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΕΔΩ