Τηλεφωνικό κέντρο: 210 4816595

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης \| Dielixis
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Children categories

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ (2)

Η Διέλιξις προσεγγίζει τη «δόμηση» υπερβαίνοντας τη χρηστική διάσταση των μελετών. Εκκινεί από την ανάγκη και το όνειρο του Πελάτη τα οποία σχηματοποιεί σε πρόταση.

View items...
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ (2)

Η Διέλιξις αναλαμβάνει την υλοποίηση Τεχνικών Έργων, συντάσσοντας μελέτες εφαρμογής, αναλυτικούς προϋπολογισμούς, ακριβή χρονοδιαγράμματα και προχωρά στην Επί Τόπου Επίβλεψη ώστε το έργο να παραδοθεί προς χρήση.

View items...
Η Οικοδομική Άδεια είναι η απαραίτητη διαδικασία δόμησης νόμιμου χώρου. Αποτελείται από ένα πλέγμα επιμέρους μελετών (αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογική κλπ.), οι οποίες συντάσσονται σύμφωνα με τις κείμενες γενικές και ειδικές Πολεοδομικές Διατάξεις και Κανονισμούς.

Η Διέλιξις προσεγγίζει τη «δόμηση» υπερβαίνοντας τη χρηστική διάσταση των μελετών. Εκκινεί από την ανάγκη και το όνειρο του Πελάτη τα οποία σχηματοποιεί σε πρόταση.

Δεδομένης της πολυπλοκότητας του κάθε Τεχνικού Έργου, η Διέλιξις, λόγω της σημαντικής εμπειρίας των στελεχών της ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε κάθε πρόκληση.

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σελίδα 2 από 2