Τηλεφωνικό κέντρο: 210 4816595

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

topografiaΤοπογραφικές αποτυπώσεις γηπέδων και ακινήτων εντός και εκτός Σχεδίου Πόλεως, με δυνατότητα ένταξης στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α).

Φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών, απαραίτητη και για τον χρονικό προσδιορισμό ύπαρξης κτισμάτων που εντάσσονται στο Ν.4014/11.

Δηλώσεις Κτηματολογίου